Administratie / Boekhouding


Onze belangrijkste activiteit is het voeren en verzorgen van uw Financiële Administratie.

We verzorgen complete (financiële) administraties, stellen de bijbehorende jaarrekeningen samen, en bespreken deze met u. Indien gewenst verzorgen wij de gewenste tussentijdse rapportages.

Op basis van de gegevens uit de jaarrekening, uw administratie en de tussentijdse cijfers begint onze advisering.
Hoe staat het bedrijf ervoor? Welke toekomstplannen hebt u met uw onderneming? Wat zijn de kansen en de bedreigingen? Hoe kunnen we  samen ervoor zorgen dat er dit jaar een goed rendement wordt behaald?

De jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw onderneming. De jaarrekening bestaat naast de balans uit de winst- en verliesrekening (resultatenrekening). Tevens heeft de jaarrekening een toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. Ook verzorgen wij een kasstroomoverzicht.

Heeft u een bv, nv of coöperatie, dan bent u verplicht om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een jaarrekening te deponeren.

 

Accountantscontrole

Indien u wenst kunnen wij  ook een accountantsverklaring voor u laten opstellen. Hiervoor werkt puur MKB nauw samen met enkele gerenommeerde accountantskantoren. Volledigheidshalve melden wij dat maar 8% van de ondernemingen daadwerkelijk een accountantsverklaring nodig hebben. 

Wanneer heeft u als ondernemer een accountantsverklaring nodig?

Er zijn 3 criteria:

  • Meer dan € 12 miljoen (netto) omzet per boekjaar;
  • Een balanstotaal van meer dan € 6 miljoen;
  • Meer dan 50 (full-time) werknemers in dienst.

Indien uw onderneming aan 2 van de 3 bovenstaande criteria voldoet, in twee opeenvolgende boekjaren, moet er een accountantsverklaring worden afgegeven. Hiervoor is een accountantscontrole noodzakelijk en puur MKB kan deze voor u organiseren en/of begeleiden, maar puur MKB zal deze controle zelf niet uitvoeren.

Indien u niet aan twee van de drie criteria voldoet in twee opeenvolgende boekjaren is een accountantscontrole dus niet noodzakelijk.