Urencriterium minimaal 1225 uur + 50% werkzaam eigen bedrijf


Net als voorgaande jaren is het in 2013 ook voor ondernemers van belang dat u voldoet aan uw urencriterium om in aanmerking te komen voor bepaalde aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting. Het urencriterium is sinds 2010 niet van belang voor de mkb-vrijstelling.

Onderstaande fiscale faciliteiten spelen en rol bij het wel of niet voldoen aan het urencriterium:

  De ondernemersaftrek, de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, de meewerkaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;

 De oudedagsreserve (FOR)

Voor het urencriterium moet aan twee voorwaarden worden voldaan (Er zijn altijd uitzonderingen):

Per kalenderjaar moet u minimaal 1225 uur werkzaamheden hebben verrichten aan uw onderneming(en). Bent u halverwege het jaar gestart, dan wordt het het aantal uren van 1225 uur niet evenredig verdeeld over het jaar.

Tevens moet u als ondernemer meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming. U kunt naast uw onderneming niet ook nog eens meer dan 1250 uur werkzaam zijn in loondienst.  

Voor starters geldt eveneens dat uren voor het opzetten van de onderneming mee tellen en bij zwangerschapsverlof geldt dat u voor een periode van zestien weken de uren mag tellen alsof u deze gewerkt had.

Voor het urenriterium kunt u naast de directe uren ook uw indirecte uren, zoals het voeren van uw eigen administratie, acquisitie, reistijd, zowel zakelijk als woon/werkverkeer etc. meenemen in uw berekening.  Wel dient u dit onderbouwd te kunnen overleggen aan de belastingdienst. Bijvoorbeeld uw kilometerregistratie in combinatie met uw agenda. Bewaar uw afspraakbevestigingen of verstuurde bezoekverslagen. Alles wat kan aantonen dat uw werkzaamheden hebt verricht ten behoeve van uw onderneming draagt bij aan een volledige registratie van het het urencriterium.

 

Tip: U kunt uw directe en indirecte uren bijhouden in een excel-sheet.

Geplaatst in Geen categorie.